Beleidswijziging Noordelijke Routes

07-06-2022

Ondanks de ongewijzigde situatie in Oekraïne hebben we besloten om de noordelijke route te heropenen voor meer verticals dan alleen voedsel, medicijnen en humanitaire goederen. 

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, besloten wij ons alleen te richten op onze zuidelijke routes om vracht van Azië naar Europa te brengen en alle noordelijke spoorroutes te annuleren om Rusland te vermijden. Onze reden was dat we de Russische Spoorwegen niet wilden sponsoren, een bedrijf dat voor 100% in handen is van de Russische regering en ongeveer 15-20% van de totale spoorwegkosten aan deze overheidsorganisatie overmaakt.

Dit beleid gold voor alle verticals behalve voedsel, medicijnen en humanitaire goederen. Wij hebben besloten de noordelijke route te heropenen voor bedrijven die geen andere optie hebben om hun logistieke problemen op te lossen. Voor bedrijven die wel een andere optie hebben, blijft onze focus gericht op onze zuidelijke routes.

We hebben deze beslissing om verschillende redenen genomen. Bedrijven in Europa (en over de hele wereld) worden door de huidige situatie geconfronteerd met diverse problemen in de toeleveringsketen. Deze problemen hebben een negatieve impact op de productie, handelslijnen, bedrijven, banen en mensen. Sommige klanten hebben geen andere optie dan de noordelijke route te nemen. We zien dat klanten die in het verleden gebruik maakten van spoorvracht, nu soms gedwongen zijn om voor luchtvracht te kiezen om de transittijden te compenseren. Dit heeft een negatief effect op de wereldwijde C02-reductie. De uitstoot van luchtvracht is 27 keer hoger dan van spoorvracht. Het maakt deel uit van onze bedrijfsmissie om klanten te ondersteunen bij het verminderen van de C02-uitstoot binnen hun toeleveringsketen. Dus om deze negatieve CO2-emissie ontwikkeling te zien op basis van ons eigen beleid, is moeilijk voor ons bedrijf om mee om te gaan. Onze wereld en economie zijn afhankelijk van effectieve logistieke toeleveringsketens, iets wat we vooral in de afgelopen twee jaar hebben geleerd. Samenlevingen, voedselproductie en bedrijven zijn sterk afhankelijk van effectieve bevoorradingsketens en handel. Dit is het systeem dat wij hebben opgebouwd, in de hoop dat economie en handel andere regeringen en landen zouden beïnvloeden om de mensenrechten te eerbiedigen. Het is onze taak om de beste oplossingen te bieden voor mens en milieu.  

Dus wat zijn de veranderingen in ons beleid binnen Rail Bridge Cargo? Onze eerste keuze en aanbod aan onze klanten blijft de Zuidelijke routes. Het is ons doel om klanten te ondersteunen en te overtuigen om voor deze route te kiezen, vanwege de inval van Oekraïne in Rusland en onze ethische motivatie als bedrijf. Ons bedrijf investeert daarom in de uitbreiding en uitbreiding van deze nieuwe routes. Wij richten ons, met de hulp van onze spoorwegexperts, op het vinden van nieuwe mogelijkheden op de zuidelijke routes. Dit is nu ons hoofddoel en gelukkig zien we veel mogelijkheden. We zijn blij te kunnen aankondigen dat we zojuist onze derde zuidelijke route hebben gelanceerd en we verwachten er binnen drie weken nog een te openen. Ook zijn we blij te zien dat de zuidelijke routes zich ontwikkelen. In september wordt bijvoorbeeld een nieuwe terminal in gebruik genomen en daardoor zullen de transittijden afnemen en zullen meer veerboten operationeel zijn. Door deze ontwikkelingen en de kortere transittijden zal de Zuidelijke route steeds interessanter worden voor onze klanten. In de tussentijd zal de Noordelijke route een alternatieve keuze zijn voor onze klanten als de Zuidelijke route geen optie is en als er geen andere optie voor hen is om uit te kiezen.

Mocht u vragen hebben over ons besluit, over de ontwikkelingen en mogelijkheden van de Zuidelijke route of wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij informeren u graag. 

Vragen? Wij bellen u!